Page Header

Документи

Погребална агенция “РЕЯ” ще Ви помогне с всичко свързано за организирането, изваждането и оформянето на нужните документи за един ритуал. Всичко това ще бъде управлявано от висококвалифициран и компетентен персонал.

За ново гробно място:

 1. Съобщение за смърт /издава се от личен лекар или болнично заведение/
 2. Лична карта на починалия

За старо гробно място:

 1. Съобщение за смърт /издава се от личен лекар или болнично заведение/
 2. Лична карта на починалия
 3. Квитанция за платено гробно място /при липса на квитанция, наш служител ще извърши необходимата справка в регистъра на съответния гробищен парк/
 4. Удостоверение за наследници на първия, положен в гроба /Оригинал/

Съобщение за смърт /издава се от личен лекар или болнично заведение/

 1. Лична карта на починалия
 2. Разрешение за кремация /издава се от личен лекар или болнично заведение/
 3. Документ, доказващ родствена връзка между починалия и неговия най-близък родственик
  /акт за раждане, акт за брак, удостоверение за наследници или удостоверение за родствени връзки – ОРИГИНАЛ /

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ?

ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Ще Ви консултираме и помогнем с оформянето на нужните за случая документи

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Лицензиран транспорт ще дойде да прибере покойника в нашата хладилна камера

ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цялостно обслужване от началото до края на ритуала – погребение, кремация, панахиди

НИЕ СМЕ НАВСЯКЪДЕ С ВАС

Можем да извършим траурен ритуал във всички точки на страната и чужбина

Погребална агенция РЕЯ може да извърши траурен ритуал във всички точки на страната и чужбина. Вашето доверие, спокойствие и сигурност е нашето най-голямо удовлетворение.